ร่วมยินดี! อาจารย์สาขาธุรกิจการบิน SPU ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และปีกนักบิน UAV

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (REMOTE PILOT VISUAL LINE OF SIGHT CERTIFICATE) หรือ ผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และปีกนักบิน UAV ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานกาารบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND – CAAT) จาก พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                         เมื่อ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวถือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมการบิน และสามารถนำมาต่อยอดในการให้ความรู้ในด้านการศึกษา และการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินได้ต่อไป

UploadImage

UploadImage
กับ ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม