บทความ : “Horizon Worlds โลกเสมือนจริงใบใหม่จาก Meta“

UploadImage
 
“Horizon Worlds
โลกเสมือนจริงใบใหม่จาก Meta “
 
เปิดตัว Horizon Worlds อย่างเป็นทางการ
Horizon Worlds ที่เป็นโลกเสมือนใบใหม่ หรือ Virtual Reality (VR) เพียงแค่ใส่แว่น Oculus คุณก็สามารถสร้างอวตารเพื่อท่องไปในโลกเสมือนจริงที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งสามารถเล่นเกม และโต้ตอบกับอวตารของผู้ใช้รายอื่นได้ ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าสู่พื้นที่เสมือนใดๆ เหล่านี้ แพลตฟอร์มจะเตือนคุณว่าทุกคนที่คุณโต้ตอบด้วยคือบุคคลจริง
 
พื้นที่ใน Horizon Worlds แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 รูปแบบ มีทั้งพื้นที่ที่ทางชุมชนผู้ใช้งานพัฒนา และที่ทาง Meta พัฒนาขึ้นเองอย่างลานกิจกรรมสาธารณะ Plaza และ Arena Clash เกมยิงปืนแบบ 3 ต่อ 3

อ่านบทความในรูปแบบ Metaverse!
https://app.spatial.io/rooms/61b85ab4ebd43a0001ee0d92...
Source:
https://www.youtube.com/watch?v=02kCEurWkqU
 
 
บทความ โดย ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม