คอกเทลสูตรเด็กเรือสำราญ SPU คว้ารางวัล “Creative Menu” 2021 Potatoes USA® Young Chef Training and Competition

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย นายภานุพงษ์ รักสนิท ,นายธนธรณ์ ดอนปัน ,นายธนวัฒน์ วันดี ,นายชัยชาญ ทรัพย์สุข และนางสาวภัทรวรรณ มณีศรี โดยมี อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์, อาจารย์ศิริพา นันทกิจ และ ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ที่ร่วมกันโชว์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ผลงาน “Happy Mulberry” คอกเทลสูตรเด็ด ซึ่งมีวัตถุดิบหลักคือมันฝรั่งจาก Potatoes USA เชฟเอียน Iron Chef ของมาสเตอร์เชฟ สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการ คว้ารางวัล “Creative Menu” คว้าเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากการแข่งขันรายการทำอาหาร 2021 Potatoes USA® Young Chef Training and Competition ซึ่งกรรมการทุกคน กล่าวชื่นชมกับรสชาติที่แสนอร่อยของคอกเทลสูตรเด็ดฝีมือนักศึกษา SPU ในครั้งนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
นายภานุพงษ์ รักสนิท ,นายธนธรณ์ ดอนปัน ,นายธนวัฒน์ วันดี ,นายชัยชาญ ทรัพย์สุข และนางสาวภัทรวรรณ มณีศรี 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม