ม.ศรีปทุม รับมอบเกียรติบัตร “มหาวิทยาลัย พร้อมให้บริการ DIGITALTRANSCRIPT” จาก อว.

UploadImage
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพกฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบเกียรติบัตร “มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้บริการ Digital Transcript” ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้บริการ “Digital Transcript” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพกฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ
และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม