เด็กอินเตอร์ ม.ศรีปทุม เจ๋ง! คว้ารางวัล ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) ระดับอุดมศึกษา “PIM Language Competition ครั้งที่ 5”

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ นางสาวกนกพรรณ วงษา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (SPUIC) ที่โชว์ศักยภาพความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตรและเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท จากการเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นภาษาอังกฤษ (Business Story-telling Competition) ระดับอุดมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) ภายใต้หัวข้อ “Us… in 10 Years’ Time” ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
นางสาวกนกพรรณ วงษา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (SPUIC)