ต๊าซซสุด! นศ.ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ คลิปสั้น "ชวนจีนเที่ยวไทย New Normal" ระดับอุดมศึกษา PIM Language Competition ครั้งที่ 5

UploadImage
 
ปรบมือรัวๆๆ!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ประกอบด้วย นางสาวกาญจนาพร ทับทิมทอง,นางสาวศศินิภา
กาวิยะ,นางสาววณัชฌา สุวรรณมณี และนางสาวฉัตรลดา คงจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (CBC) ชั้นปีที่ 4 โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลชนะ การแข่งขันประกวดคลิปสั้นภาษาจีน "ชวนจีนเที่ยวไทย New Normal" ระดับอุดมศึกษา PIM Language Competition ครั้งที่ 5 รูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจาย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 20 ทีมจาก 14 สถาบันการศึกษา จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
นางสาวกาญจนาพร ทับทิมทอง,นางสาวศศินิภา กาวิยะ,
นางสาววณัชฌา สุวรรณมณี และนางสาวฉัตรลดา คงจันทร์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม