ปรบมือรัวๆ ! นศ.ป.เอก ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีฯ เมื่อเร็วๆนี้
 
ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม