เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า”

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “พลอย” นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้ารางวัลที่ 1 ประเภท 2 มิติ จากผลงาน “UNDER THE SEA” เข้ารับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากการประกวด “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า” ในงานThailand Sustainability Expo 2021 สำหรับผลงาน “Under the Sea” เป็นงานศิลปะ Mix media จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความงามและสีสันของโลกใต้ท้องทะเล โดยต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะในทะเลที่ไม่ควรไปแทนที่ความสวยงามของธรรมชาติ

UploadImage

UploadImage

UploadImage
“พลอย” นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม