นิเทศฯ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ โครงการ EXAT YOUNG GEN CONTEST จัดโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

UploadImage
 
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU นำทีมกองโจร FD63นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2  ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ นาสารีย์ ,นางสาวเพิ่มศิริ เพิ่มคูณสมบัติ ,นายกฤตติณ วงษ์สวัสดิ์ ,นายณภัทร อุดมเจริญกิจ และนายชนะชัย ใจกล่ำ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคลิปวีดีโอ “ธีรเดช” คว้ารางวัลชนะเลิศและเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวด EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ หัวข้อ”ทางพิเศษ ทางวิเศษ”  จาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี พร้อมรับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการ EXAT Contest Marketing วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ โถงหน้าห้องประชุม 1301 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ทีมกองโจร FD63 นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2  
ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ นาสารีย์ ,นางสาวเพิ่มศิริ เพิ่มคูณสมบัติ ,นายกฤตติณ วงษ์สวัสดิ์
,นายณภัทร อุดมเจริญกิจ และนายชนะชัย ใจกล่ำ