ขอแสดงความยินดี กับ ร้อยเอกหญิง ธัญญลักษณ์ สีนวล สอบผ่านและได้ใบรับอนุญาต "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร"

UploadImage
 
ขอแสดงความยินดี กับ ร้อยเอกหญิง ธัญญลักษณ์ สีนวล สอบผ่านและได้ใบรับอนุญาต "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร"

# ปัจจุบันทำงาน กรมการเงินทหารบก
# ศิษย์เก่า ป.โท บัญชี ศรีปทุม