รางวัล Popular Vote

UploadImage
 
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจุ๊กกุ่ย ว.โลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้า รางวัล Popular Vote ในโครงการ การประกวดแข่งขัน“เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5” หัวข้อเรื่อง “1 วันมหัศจรรย์ กับ การจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ

จัดโดย คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

UploadImage