ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage
 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย ศราวุธ สร้อยทอง
ปี 2563
ไฟล์แนบ