วิศวะฯโยธา ศรีปทุม เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

UploadImage
 
ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายจิรวัฒน์ เพ็ญศิริ ,นายธาราพงษ์ ชูชื่น ,นางสาวตาภัทร สวัสดี ,นายณัฐพล ชูเจริญผล และนางสาวรวิวรรณ จันทรักษ์  โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถและการทำงานเป็นทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด พร้อมรับถ้วยรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14” (14th Structural Lightweight Concrete Competition)
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage
นายจิรวัฒน์ เพ็ญศิริ ,นายธาราพงษ์ ชูชื่น ,นางสาวตาภัทร สวัสดี ,นายณัฐพล ชูเจริญผล และนางสาวรวิวรรณ จันทรักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม