นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลคลิปรณรงค์ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก“

UploadImage
 
นายจตุรงค์ ยวนกระโทก และ นางสาวฐานิกา อินทร์จันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Be’ Glad Green Creative Media Awards  เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดประเภทคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก“ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
นายจตุรงค์ ยวนกระโทก 
นางสาวฐานิกา อินทร์จันทร์ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  ชั้นปีที่ 4
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม