10 คุณลักษณะของการเป็นผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทมหาชน

UploadImage
 
UploadImage
 
     การจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการบัญชีของบริษัทมหาชนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การยากที่สุดคือการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ โดยสามารถดึงศักยภาพของคนในทีมออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นบุคคลที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และประสิทธิภาพของการทำงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยคุณลักษณะของการเป็นผู้จัดการบัญชีที่ดี ต้องมี 10 คุณสมบัติ ดังนี้
     1. ต้องเป็นผู้ที่รู้วิธีเพิ่มศักยภาพของคนในทีมและไม่พยายามบริหารจัดการทุกอย่าง ผู้จัดการที่ดีจะให้อิสระแก่คนในทีม ทั้งอิสระในการออกความคิดเห็น ในการกล้าลงมือทำ
     2. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ต้องทำให้คนในทีมเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน ต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ผิดเมื่อจำเป็น
     3. ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ต้องรู้ว่าคนในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ กำลังจะเดินไปทางไหน และต้องทำอย่างไรเพื่อที่ไปให้ถึงจุดนั้น ต้องทำให้แต่ละคนในทีมรู้หน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน
     4. ต้องมีทักษะการจัดระบบให้งานไหลลื่นตามแผน ซึ่งจะต้องวางแผนว่าการทำงานจะออกมาเป็นรูปแบบใด เมื่อเสร็จแล้วจะต้องส่งงานต่อให้ใคร และจะต้องตรวจให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ จากนั้นจะวัดผลออกมาอย่างไรเมื่อจะได้นำผลไปปรับปรุงต่อไป
     5. ทำให้เกิดความร่วมมือ ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้อำนาจด้วยเหตุผล รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เพื่อให้ภาพรวมการทำงานปราศจากปัญหา ผู้นำต้องวางตัวในฐานะของผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนความสำเร็จของคนรอบข้าง
     6. มองเห็นความผิดปกติ คุณจะต้องเจอกับปัญหาเล็กๆ ที่อาจก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต หน้าที่ของผู้นำคือ หมั่นสังเกตความผิดปกติในทีม หานโยบายการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ทีมทำงานได้เต็มที่
     7. กล้าเปลี่ยนแปลง การจะก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นั้น คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าคุณจะทำอะไรย่อมส่งผลต่อองค์กรแน่นอน อย่ากลัวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่คุณและทีมงานสามารถทำร่วมกันได้
     8. รู้จักเรียนรู้ ในฐานะผู้นำคุณต้องเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และวิธีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญอย่าลืมปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ทีมงานด้วย
     9. ต้องเป็นหัวหน้าที่เข้าถึงง่าย คุณไม่ควรแยกตัวเองออกจากคนอื่น แต่ต้องเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเข้าถึงง่าย เห็นคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น หมั่นพูดคุยกับทีมงานบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไร และแต่ละคนมีนิสัยอย่างไร
     10. มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว อย่ามองว่าไม่สำคัญ คาแรคเตอร์ของคุณจะช่วยเสริมให้การกระทำและคำพูดน่าเชื่อถือขึ้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของแต่ละคน บางครั้งอาจเป็นสายฮา บางคนสายจริงจัง หาความพอดีให้เจอ แล้วทุกอย่างจะง่ายเอง
     จากทั้ง 10 ข้อนี้ การไม่มีสักข้อ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้จัดการบัญชีที่บกพร่อง คุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกน้องเกิดความพยายามในการลงมือทำได้ เพียงมีความมุ่งมั่นและทำทุกอย่างให้เต็มที่
--------------------
คุณสมเกียรติ์  สุวรรณ
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม