เรียนข้ามศาสตร์ สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

UploadImage
 
UploadImage

     จากจุดเริ่มต้นสู่การเข้าเรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น มาจากกิจการของครอบครัวมีตำแหน่งบัญชีว่างจากการลาออกของผู้ทำบัญชีที่จะมาดูแลแผนกบัญชี ดังนั้นทางครอบครัวจึงอยากให้คนในครอบครัวเข้าไปทำตำแหน่งนั้นต่อ แต่ด้วยพี่น้องทั้งหมดในตอนนั้นบ้างก็มีงานประจำที่มั่นคง หรือกำลังอยู่ในช่วงศึกษาต่อปริญญาโท จึงเหลือดิฉันที่ตอนนั้นทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งว่าจะตัดสินใจลาออกมาช่วยกิจการครอบครัวไหม คำตอบตอนนั้นดิฉันตอบตกลงคุณพ่อจึงให้ดิฉันหาคอร์สเรียนบัญชีพื้นฐานเพื่อทำงานบัญชีให้กับบริษัท แต่ดิฉันคิดว่าหากจะลงเรียนคอร์ระยะสั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี แล้วทำไมเราไม่ลงเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญา เพราะสามารถนำไปต่อยอดในอาชีพได้ จึงได้ตัดสินใจเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
     เมื่อได้เริ่มเข้ามาเรียนที่สถานที่แห่งนี้ ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติที่ได้เลือกเรียนคณะบัญชี กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจากอาจารย์ได้ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน พยายามสอนทุกรายละเอียดเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงตัวเนื้อหาจริงๆ เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแน่นพอที่จะไปเรียนรายวิชาต่อไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 การจัดตารางเรียนเป็นเรื่องที่ค่อยข้างยาก เพราะไม่ตรงกับแผนการเรียน แต่ได้รับความช่วยเหลือ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมจึงมีประสิทธิภาพ
     ทั้งนี้ก่อนที่จะจบการศึกษาทางมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากสถานที่ต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักศีกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานจริง โดยความรู้ที่ได้รับมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความถนัดในด้านนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ซึ่งตรงกับสโลแกนที่ว่า “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ทำให้ตัวดิฉัน และเพื่อนร่วมสถาบันจบไปเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน
----------------------------
คุณพักตร์ชนก วทัญญูวณิช
กรรมการบริษัท เจพี โฟร์เอ็ม จำกัด
ศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม