บันทึกบัญชีครบถ้วน ห่างไกลภาษีย้อนหลัง

UploadImage
 
UploadImage
 
     หลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า  “ภาษีย้อนหลัง”  กันใช่ไหมคะ? หลากหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ เช่น ขายสนุก จนลืมทำบัญชีรายรับ รายจ่าย มารู้ตัวอีกที รายรับหรือยอดขาย ก็มากมายหลายล้านบาทแล้ว  
     เมื่อยอดขายมากขึ้น ความรับผิดภาษีที่น่ากลัวมากที่สุดคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนั้น การเสียภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นการป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งภาษีที่มีความสำคัญ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ (ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งรายรับดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีผู้ประกอบการต้องนำรายรับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณเสียภาษีจากรายรับส่วนที่เกิน 1,800,000 บาท

ตัวอย่าง
บริษัท รักสวย ที่สุด จำกัด ตลอดปี 2562  มีรายรับ/ยอดขาย 7,000,000  บาท  กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็โดนท่านสรรพากรเรียกให้แสดงรายได้แล้ว
ลองมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกันค่ะ
1. ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดที่เกิน 1,800,000บาท คือ 5,200,000 x 7/107 = 340,186.92 บาท
2. หากท่านสรรพากรตรวจพบเอง ต้องเสียค่าปรับ 2 เท่า ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
= 340X 2 = 680,373.84
3.ยังไม่หมดค่ะ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าเสียดอกเบี้ยอีกเดือนละ 1.5 % จนกว่าจะตรวจพบ
= 340X 1.5 /100 X12 = 61233.65
รวมทั้งสิ้น 340,186.92 +680,373.84 +61,233.65  = 1,081,794.41 

     นี่ลองคำนวณ แค่ 1 ปีนะคะ โดยปกติทั่วไป สรรพากรจะไม่ย้อนหลัง 1 ปีค่ะ ส่วนมาก3-5ปีค่ะ 
แค่ใน 1 ปี แทนที่เราจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 340,148.92 บาท แต่เราไม่ทำบัญชี ไม่คุมรายรับของเรา ปล่อยให้รายรับเกินจึงทำให้เราเสียเงินในกระเป๋าเราออกไปมากกว่าที่ควรจะเสียถึง 741,645.49 บาท ได้รถเป็นคันเลยทีเดียว
-----------------------------------
 คุณนภัสภรณ์  ราชเทียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี SPU