kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ ได้รับรางวัลระดับดี ระดับปริญญาเอก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

UploadImage
 
บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ นักศึกษาหลักสูตร Ph.D.Accountancy SPU
ได้รับรางวัลระดับดี ระดับปริญญาเอก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์