kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

4 ทักษะเพิ่มรายได้ของนักบัญชี หลังจากวิกฤต Covid-19

UploadImage
 
UploadImage
 
         1. เพิ่มทักษะ ใช้เทคโนโลยี “บันทึกบัญชีออนไลน์ และ ยื่นภาษีออนไลน์” เพื่อลดเวลาการทำงาน
       งานบัญชี เป็น การบันทึกข้อมูลทางการค้า  การเงิน  การลงทุน  การเสียภาษี  ที่เกิดขึ้นในกิจการประจำวัน  ซึ่งงานเหล่านี้ เป็น งานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันเป็นประจำ  ทำให้งานซ้ำ ๆ เหล่านี้ สามารถนำเทคโนโลยีมาทดแทนการทำงานของนักบัญชีได้  นักบัญชี จะได้เวลากลับคืนมา เพื่อนำเวลาที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไปสร้างประโยชน์เพิ่มให้งานที่สำคัญ และ เกิดขึ้นประโยชน์มากขึ้นกับองค์กรธุรกิจ
       2. เพิ่มทักษะ “นักวางแผนภาษีครบวงจร”
       โลกยุคใหม่ หลัง Covid-19 ทำให้พฤติกรรมของคนในชีวิตประจำวัน อยู่บนระบบออนไลน์มากขึ้น การจับจ่าย ซื้อสินค้า และ บริการ มีการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์  ซึ่งนำมาสู่การชำระเงิน ผ่านออนไลน์เช่นกัน  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการทำบัญชีด้วยมาตรฐาน “บัญชีเดียว”  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่  จึงต้องตระหนัก และ ใส่ใจ ต่อการวางแผนภาษีธุรกิจ มากขึ้น เพราะรายจ่ายทางภาษี กลายเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบ ต่อ ผลกำไรจากการทำธุรกิจที่ได้รับ  ในการวางแผนภาษีธุรกิจ  จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น  ทำให้บทบาท “นักวางแผนภาษีครบวงจร”  ได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นในสายตาของผู้ประกอบการ  ครอบคลุมตั้งแต่  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก หลังจากนี้โลกยุคใหม่ ผู้คนจะหนีภาษี และ หลบเลี่ยงภาษี ได้ยากขึ้น  ความสำคัญของการวางแผนภาษี เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าของทุกคน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  โอกาสเพิ่มรายได้ จากการเป็น นักวางแผนภาษีครบวงจร จากวิชาชีพบัญชี  จึงทำรายได้ให้กับนักบัญชีเพิ่มขึ้น
       3. เพิ่มทักษะ “วางแผนการเงินเพิ่มความมั่งคั่ง” ให้กับ เจ้าของธุรกิจ
       ในช่วงของวิกฤต Covid-19  ที่ผ่านมา  ทำให้ผู้ประกอบการทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการเงิน มากขึ้น  เพราะในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤต “เงินสด”  เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กิจการยังคงอยู่รอดต่อไปได้  หลาย ๆ ธุรกิจที่ไม่ได้วางแผนการเงิน ไว้ก่อนหน้านี้ คงได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ  สำหรับมุมมองของผู้ประกอบการ  การวางแผนบริหารเงิน ต้องเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด คือ  1)ได้ประโยชน์ด้านภาษี  2)เงินงอกเงย เติบโต ขึ้นตามกาลเวลา  3) รองรับสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน  ซึ่งในฐานะ นักบัญชี  ผู้ดูแล งบการเงิน ของธุรกิจอยู่แล้ว  สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานทางบัญชี การเงิน ที่เกิดขึ้น นำมา วิเคราะห์  วางแผน หาวิธีการ นำเสนอต่อผู้บริหาร ให้เกิดขึ้นการตัดสินใจลงมือทำ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ต่อเจ้าของธุรกิจ ต่อองค์กร ได้  ทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคงทางการเงิน  เจ้าของธุรกิจเกิดความมั่งคั่ง  พร้อมทั้งเกิดผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ นักบัญชี ไปพร้อม ๆ กันด้วย
       4. เพิ่มทักษะ การสื่อสารการตลาด สร้าง Personal Branding 
       คนทั่วไปจะไม่ทราบผลงานของเรา  หากเราไม่มีการนำเสนอ  ก็ยากที่มีใครรู้ เชื่อถือ ผลงานจากการกระทำของเรา  ในปัจจุบันนี้ผลงาน การกระทำ ที่มีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สามารถนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  ต้นทุนการตลาด การประชาสัมพันธ์ ก็ถูกมาก ๆ  แต่กลับกลายเป็น ความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่างในการนำเสนอ  เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดของผู้ถ่ายทอด เพิ่มขึ้น
       การที่คนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รู้จักกันมาก่อน จะให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้นักบัญชี  ดูแล บัญชี การเงิน วางแผนภาษี ของตัวเขานั้น  เขาสามารถทำความรู้จักกับเราได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ด้วยการเข้าไปดู Facebook /Youtube  ผ่านข้อมูล บทความต่าง ๆ ที่เราได้นำเสนอทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  สิ่งที่นำเสนอตัวตนต่าง ๆ ของเรา ได้กลายมาเป็น Personal Branding ที่เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ตัวตน ของ นักบัญชี  นักวางแผนภาษีอากร  หากเราต้องการให้แบรนด์ของเรา มีคุณค่า และให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเรา  สามารถนำเสนอ และ ถ่ายทอด ผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายมาก เพียงแค่ปลายนิ้ว
--------------------
คุณอภิวัฒน์  หวังมีชัย
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด