การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)

UploadImage
 
UploadImage
 
     สวัสดีครับผม นายเทิดภูมิ ทิพย์สูงเนิน จุดเริ่มต้นที่เข้ามาเรียนคณะบัญชี นั้นคงต้องย้อนไปสมัยที่ผมยังเรียนมัธยมศึกษาอยู่ ผมชอบเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นอกจากนั้นคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผมชอบใน เงินตรา และการบริหารรายจ่ายหรือต้นทุนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือกิจการของครอบครัวให้ประหยัดต้นทุนหรือบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสม ผมจึงคิดว่าแล้วมีอาชีพอะไรบ้างละที่สามารถจะทำได้ยังงั้น คำตอบของผมก็ออกมาในทันทีเลย นั้นก็คือ บัญชี นั้นเอง ทำให้ผมสนใจและได้เข้ามาเรียนในคณะบัญชีในที่สุด
     ในระหว่างที่เรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานบัญชีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบัญชี ด้านภาษี หรือด้านต้นทุน ซึ่งในระหว่างเรียนนั้นอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือยากอยู่บ้าง แต่ก็เป็นจุดที่สามารถช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างดี โดยการเรียนของผมนั้นจะเป็นในรูปแบบถ้าไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ ผมจะพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนค่อยถาม เพื่อเป็นการให้ตนเองได้วิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นการที่ได้เข้ามาเรียนคณะบัญชี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังเปิดโอกาสให้ได้อบรมเรียนรู้จากเหล่าวิทยากรที่มากความสามารถและมีประสบการณ์ในสายงานบัญชีโดยตรงอีกต่างหาก ทำให้เป็นการเปิดโลกการทำงานในสายงานบัญชีให้ผมอย่างแท้ ดั่งสโลแกนของมหาวิทยาลัย “เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง”  และนอกจากการได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงแล้ว การเรียนในห้องเรียนก็สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ในการแข่งขันต่าง ๆ ได้อีก โดยในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ผมก็ได้เข้านำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นอกจากนั้นยังได้รางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความในหัวข้อจรรยาบรรณทางการบัญชีและยังสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือกิจการที่บ้านได้อีกด้วย ทำให้ผมรู้สึกว่า คิดไม่ผิดเลย ที่เลือกเรียน คณะบัญชี
     การเรียนรู้จะไม่เกิดผลเลยถ้าหากเราไม่รู้จะนำความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าตนเองนั้นคิดผิดเลยที่ได้เรียนในคณะบัญชี เพราะที่แห่งนี้ช่วยให้ผมได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของสายงานบัญชีและสามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง
--------------------
นายเทิดภูมิ ทิพย์สูงเนิน
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี