4 ข้อแนะนำ สำหรับนักบัญชีภาษีอากร ในยุคนี้

UploadImage
 
UploadImage
 
4 ข้อแนะนำ สำหรับนักบัญชีภาษีอากร ในยุคนี้ :
1. ทำความเข้าใจ หลักการก่อน แล้วศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตกฉาน
2. ลดเวลา จากทำทุกอย่างด้วยตัวเอง มาเป็น ขอคำแนะนำ เรียนรู้ จากกูรู ผู้รู้ จากผู้เคยมีประสบการณ์
3. ตั้งเป้าหมายให้ชัด และเต็มที่กับสิ่งนั้นอย่างมุ่งมั่น
4. เดินลำพังอาจไปได้ไม่ไกล ลองหาพันธมิตรศึกษาพัฒนาไปพร้อมกัน
---------------------
คุณสุรเดช เล็กแจ้ง

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ