สานฝันในระหว่างเรียนสู่เจ้าของสำนักงานบัญชี

UploadImage
 
UploadImage
 
     จุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนบัญชี มีความใฝ่ฝัน อยากทำอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง  โดยไม่ต้องทำงานทุกวัน เข้างานตรงต่อเวลา ชอบความเป็นอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง จึงมีเป้าหมายเลือกคณะที่ใช่  โดยเลือกเรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลือกเรียนหลักสูตรวันอาทิตย์ เพียง 1 วัน ซึ่งเหมาะกับการเรียนและสามารถปฏิบัติงานไปพร้อมกันได้
     ในระหว่างเรียน คณาจารย์ ได้เติมเต็มองค์ความรู้ ประสบการณ์จริง สามารถสานฝันสู่ความเป็นจริง ได้เปิดบริษัทสำนักงานบัญชีชื่อ บริษัท ซูพรีม แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด  และผลักดันตัวเองสู่การเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ได้ขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและยื่นต่อกับสภาวิชาชีพบัญชี  ในขณะที่กำลังศึกษา
     มีความภาคภูมิใจที่ได้เรียน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เน้นเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง  ทำงานได้จริง  สร้างความเชื่อมั่น สู่อนาคตการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
--------------------
นายภูมิศักดิ์  สินจรูญศักดิ์
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการบริษัท ซูพรีมแอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด