ก้าวสู่ความสำเร็จ เลื่อนยศเป็น "พันตรี"

UploadImage
 
ก้าวสู่ความสำเร็จ เลื่อนยศเป็น "พันตรี"
ขอแสดงความยินดีกับร้อยเอกหญิง รจนา ทองหอม ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เป็นพันตรีหญิง รจนา ทองหอม ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า