โครงการประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

UploadImage
 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
(Thailand E-commerce Pitching Contest 2020)
คว้า 2 รางวัลใหญ่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล E-Commerce ยอดนิยม

>> รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีม PHENOMENAL <<
1.นางสาวไหมไทย ชัยประโคน
2.นางสาวหนึ่งหทัย สุพิพัฒน์ประเสริฐ 
3.นางสาวศิริลักษณ์  เกตุจันทร์
4.นายธนกฤต สมปาน
5. คุณยุพิน ชัยประโคน (ผู้ประกอบการ)