อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage
 
อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย ภูดิท ไชยผล
ปี 2563
ไฟล์แนบ