ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage
 
ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ปี 2562
ไฟล์แนบ