การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างการเป็นเจ้าของต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างการเป็นเจ้าของต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ปี 2562
ไฟล์แนบ