ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านบุคคล ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกับความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน: กรณีศึกษาจากผู้ตรวจสอบภาครัฐ

UploadImage
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านบุคคล ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกับความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน: กรณีศึกษาจากผู้ตรวจสอบภาครัฐ
โดย ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์
ปี 2562
ไฟล์แนบ