เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ดาวอยู่บนฟ้าว่าสวยแล้ว อยู่บนบ่ายิ่งสวยที่สุด

UploadImage
 
UploadImage
 
     สำหรับจุดเริ่มต้นการเรียนบัญชีนั้น มาจากตอนเรียนมัธยมต้น เป็นการตัดสินใจระหว่างการเรียนสายสามัญ (ม.ปลาย) กับสายอาชีพ (ปวช.) จากนั้นคุณแม่เป็นคนตัดสินใจให้เรียนสาขาการบัญชี เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สาขาการบัญชี
    ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เลือกเรียนคณะบัญชี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้
ความคาดหมาย ความคาดหวังของคุณแม่นั้นจึงได้เป็นจริง และยิ่งกว่านั้นดิฉันได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งจากการเรียนการสอน และการทำงาน นำมาสู่ลูกศิษย์ทุกๆคน รวมถึงได้รับมิตรภาพการดูแลช่วยเหลือจากคณะอาจารย์ทุกๆท่าน เนื่องจากเป็นนักศึกษาภาควันเสาร์ – อาทิตย์ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญได้สร้างกลุ่มเพื่อนวิชาชีพเดียวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง

    จนถึงตอนนี้....ดิฉันเองก็ได้เลือกเรียนต่อระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยสโลแกนที่ว่า “แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับ
ตัวจริงประสบการณ์จริง จากภาคธุรกิจแลภาครัฐกว่า 30 ท่าน พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%”

 
--------------------
คุณแคทรียา  วันวงค์
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายทหารการเงิน ประจำมณฑลทหารบกที่ 32
ช่วยราชการสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารบก