3 เคล็ดลับ การเป็นสำนักงานบัญชีที่ดีในใจลูกค้า

UploadImage
 
UploadImage
       
          หากพูดกล่าวถึง การจัดทำบัญชี โดยทั่วไปก็จะนึกถึงสำนักงานบัญชี ผู้ที่มีหน้าที่ ดูแลด้านบัญชี ภาษี และดูแลระบบงานบุคคล ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลของผู้ประกอบการมีความสำคัญมาก ทำให้ผู้ประกอบต้องคัดเลือก สำนักงานบัญชีที่ไว้ใจได้ เฉพาะนั้นแล้ว สำนักงานบัญชีควรมีเคล็ดลับมัดใจผู้ประกอบ ดังนี้
1. ด้านการรักษาความลับ ควรจัดเก็บเอกสารของลูกค้าเป็นอย่างดี การทำหน้าที่เก็บความลับของลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ และการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นความลับ
2. ด้านการรักษาผลประโยชน์ จะต้องเห็นถึงคุณค่าของลูกค้า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และการรักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับ ให้กับลูกค้า
3. ด้านความตรงต่อเวลา มีการส่งมอบงานตรงต่อเวลา ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ให้คำปรึกษาได้ทันท่วงทีเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ เพียงเท่านี้สำนักงานบัญชีจะได้ใจลูกค้ามาครอบครอง
--------------------
คุณพรญาณพรหม ทรัพย์โชติวรกุล
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้บริหาร สำนักงานบัญชีปลายพู่กันออดิต แอนด์ แอ็คเคาท์ติ้ง