4 ข้อดีของการลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

UploadImage
 
UploadImage

          ในแต่ละวันจะมีรายการรับ-รายการจ่ายเงินจำนวนมากมายหลายรายการ จนบางครั้งอาจทำให้เราจำไม่ได้ว่า วันๆ เราจ่ายเงินค่าอะไรไปบ้าง มานั่งนึกๆ ดูอีกที เงินในกระเป๋าก็หมดไปแล้ว การจดรายการรับ-จ่ายเงินประจำวันเป็นวินัยในการลงบันทึกบัญชีส่วนตัว เพื่อให้เรารู้ที่ไป ที่มาของเงิน และบางครั้งอาจเป็นวิธีการเก็บเงิน ดังนั้นมาดูประโยชน์ของการลงบัญชีรับ-จ่ายเงินประจำวันว่ามีอะไรบ้าง อาจทำให้เปลี่ยนวินัยการใช้เงินกันได้เลยทีเดียว
 
1. รู้ว่ารายรับมากกว่า หรือ รายจ่ายมากกว่า ในแต่ละวัน รวมถึงในแต่ละเดือน เพื่อดูสภาพคล่องของเราว่า ซึ่งหากมีรายจ่ายมาก อาจทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องได้ 
2. รู้ว่ารายจ่ายประเภทไหนมากที่สุด หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ อาจทำให้เราชะลอหรือหยุดการจับจ่ายลงได้คิดก่อนซื้อเป็นการเตือนสติเราได้อีกด้วย
3. เตือนความจำ รายการลงบัญชีรับ-จ่ายประจำวันยังเป็นสมุดบันทึกรำลึกเหตุการณ์ได้ด้วย ว่าวันนั้นเราซื้ออะไรที่ไหน ย้อนดูรายการบันทึกบัญชีบางทีก็เป็นสมุดบันทึกประจำวันเหมือนกัน 
4. สร้างวินัยในการใช้เงิน การวางแผนในการใช้เงิน ทำให้มีเงินเก็บจากการวางแผนการใช้จ่าย เมื่อเห็นภาพรวมของรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนทำให้เราวางแผนตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้และสามารถทำให้เรามีเงินเก็บ

--------------------
คุณศิริรัตน์ สัจจะมโน
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่