ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล

UploadImage
 
UploadImage
        ในปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของคนยุคใหม่ซื้อของบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนจำเป็นต้องหยุดอยู่บ้านตามประกาศของทางรัฐบาล ยิ่งตอกย้ำทำให้ยอดขายในตลาดออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด และเมื่อสถานการณ์ covid-19 จบลง ธุรกิจหลายๆประเภทต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่งการทำตลาดออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมี
1. สินค้าต้องดี
2. ทำการตลาดโดน
3. ปิดการขายด้วยเว็บไซด์ ที่มีการออกแบบและวางระบบอย่างรัดกุม 
4. เตรียมทีมงานให้พร้อมในการจัดการกับ order ตลอดจนการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว
5. มีความสะดวกและรวดเร็วของการบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า
โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว หากธุรกิจรู้ตัวและพร้อมเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลง…
   คุณก็จะอยู่รอดและเข้มแข็งในโลกธุรกิจ

_____________________

นางสาวมัตธิมา  กรงเต้น
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชาณัฏฐ์ คอนกรีต จํากัด