นางสาวกิ่งแก้ว ไพบูลย์ทองประสงค์

UploadImage
 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิ่งแก้ว ไพบูลย์ทองประสงค์ นักศึกษา CLB รหัส 59 ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่ง Trainee Purser ของบริษัทเรือสำราญ Universal Ship Management

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม