ผู้ประกอบการกับจุดคุ้มทุน

UploadImage
 
UploadImage
 
 
“การเริ่มต้นธุรกิจ” สิ่งที่ต้องตัดสินใจคือเลือกธุรกิจอะไรให้เหมาะสมกับตัวเรา ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ “การเงิน” และ “บัญชี” ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การติดตามหนี้และการจัดการภาษี และต้องคำนึงถึง "จุดคุ้มทุน" ของธุรกิจ
จุดคุ้มทุน(Break Even Point) : คือ จุดที่ยอดขายทำให้กิจการมีกำไรเท่ากับศูนย์บาทพอดี หรือเทียบเท่ากับจุดที่กิจการไม่ขาดทุน ดังนั้น รายได้ที่สูงกว่าจุดคุ้มทุน คือ กำไร ในทางตรงกันข้าม รายได้ที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน คือ ขาดทุน นั่นเอง
UploadImage

“แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ”
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจควร “เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มาก่อน” จะช่วยลดการลองผิดลองถูกและสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้ดี
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเผยผลสำรวจ “ความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2562” ครอบคลุมประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย “ผลสำรวจพบคนไทยจัดอยู่ในอันดับต้นๆ สำหรับประเทศที่ผู้คนต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ” เมื่อถูกถามถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ผู้ประกอบการคนไทยให้เหตุผลว่า “ต้องการทำตามความฝัน”เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการ คนไทยให้เหตุผลว่า “ปัญหาด้านเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่ง”
 
UploadImage
 
เคล็ดลับไม่ลับ: เมื่อจะคิดเป็นผู้ประกอบการต้องวางแผนธุรกิจที่สมเหตุสมผล โดยสำหรับเพื่อนๆ ที่มีไอเดียการประกอบธุรกิจใหม่ๆ หากลองคำนวณหาจุดคุ้มทุนหากพบว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถทำ “กำไรได้ดี” ก็นับว่าเป็นโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้ “ประสบความสำเร็จ” ยิ่งขึ้นต่อไป
.............................................................................................
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลอ้างอิง https://www.smartsme.co.th/content/224239