ผู้ประกอบการกับจุดคุ้มทุน

UploadImage
 
UploadImage
 
 
“การเริ่มต้นทุนธุรกิจ” สิ่งที่ต้องตัดสินใจคือเลือกธุรกิจอะไรให้เหมาะสมกับตัวเรา
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
“การเงิน” และ “บัญชี”
ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การติดตามหนี้และการจัดการภาษี และต้องคำนึงถึง "จุดคุ้มทุน" ของธุรกิจ
จุดคุ้มทุน(Break Even Point) 
: คือ จุดที่ยอดขายทำให้กิจการมีกำไรเท่ากับศูนย์บาทพอดี หรือเทียบเท่ากับจุดที่กิจการไม่ขาดทุนอีกต่อไป ดังนั้น รายได้ที่สูงกว่าจุดคุ้มทุน คือกำไร ในทางตรงกันข้าม รายได้ที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน คือ ขาดทุน นั่นเองUploadImage

“แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ”

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจควร “เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มาก่อน” จะช่วยลดการลองผิดลองถูกและ
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้ดี
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเผยผลสำรวจ “ความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2562”
ครอบคลุมประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย
“ผลสำรวจพบคนไทยจัดอยู่ในอันดับต้นๆ สำหรับประเทศที่ผู้คนต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ”
เมื่อถูกถามถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ผู้ประกอบการคนไทยให้เหตุผลว่า
“ต้องการทำตามความฝัน”เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการ คนไทยให้เหตุผลว่า
“ปัญหาด้านเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่ง”

 
UploadImage

เคล็ดลับไม่ลับ: เมื่อจะคิดเป็นผู้ประกอบการต้องวางแผนธุรกิจที่สมเหตุสมผล โดยสำหรับเพื่อน ๆ
ที่มีไอเดียการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ หากลองคำนวณหาจุดคุ้มทุนหากพบว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถ
ทำ “กำไรได้ดี” ก็นับว่าเป็นโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้ “ประสบความสำเร็จ”
ยิ่งขึ้นต่อไป
.............................................................................................
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลอ้างอิง https://www.smartsme.co.th/content/224239