เก่งอย่างเดียวคงไม่พอ นักบัญชียุคใหม่ ต้องมีหลายทักษะให้องค์กร

UploadImage
 
UploadImage  

ไม่ว่าธุรกิจไหน
ก็ต้องการ
“นักบัญชี”

ปัจจุบันมีบริษัทมากมายก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศและเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจของคุณนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม และตำแหน่งที่สำคัญนั่นก็คือนักบัญชี ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการเงินของบริษัท ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาเล่าถึงความสำคัญของนักบัญชีเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดบริษัท และนักบัญชีที่ต้องการปรับตัวให้เป็นที่ต้องการของทุกๆ องค์กร

 
UploadImage

นักบัญชี
เพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร

พันตรีวีรยุทธ : ในทุกองค์กรนักบัญชีถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั้นต้องมี นั่นเพราะนักบัญชีไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่จัดทำบัญชีและจัดทำรายงานการเงินเท่านั้น แต่ยังไปมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การรับจ่ายเงิน การตรวจสอบ การวางระบบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางการเงิน และการวางแผนภาษีอากร ในแต่ละเดือนเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานในส่วนต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบสภาวะสภาพการเงินและการใช้จ่ายของแต่ละส่วนงานในบริษัททำให้การบริหารงานนั้นง่ายยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่หากคุณเปิดบริษัทแล้วละก็ หากได้นักบัญชีฝีมือเยี่ยมสักคนหนึ่ง นั่นก็ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและก้าวหน้าทันคู่แข่ง

     
 

เก่งเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ
นักบัญชีสมัยใหม่
ต้องมีหลายทักษะให้องค์กร

   
UploadImage

พันตรีวีรยุทธ : นักบัญชีที่ดีต้องเป็นสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของทุกองค์กร สามารถเปลี่ยนแปลงและรับความรู้ใหม่ๆ ให้ทันโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องอับเดตข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนเองอยู่เสมอ เพราะสมัยนี้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลทำให้โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน รวมทั้งต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเพราะกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงเริ่มมองหานักบัญชีที่ไม่เพียงเก่งรอบด้าน แต่ต้องมีทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานให้องค์กรอีกด้วย

     
UploadImage

ในฐานะนักบัญชี
ควรเพิ่มทักษะไหนบ้าง?

พันตรีวีรยุทธ :  จากที่ได้กล่่าวไปข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทหลายๆ ที่เริ่มมองหานักบัญชีที่มีความสามารถหลากลายยิ่งขึ้น และเราในฐานะนักบัญชี ควรปรับตัวกันอย่างไร? ลองมาฟังกันต่อเลยครับ
จะเห็นได้ว่านักบัญชียุคใหม่ต้องมีทัศนคติและมุมมองในด้านการบริหารงาน เพื่อสร้างบทบาทในฐานะเพื่อนคู่คิดกับผู้บริหารขององค์กร หรือซีอีโอนั่นเอง โดยต้องมีทักษะสำคัญอีกตัวหนึ่ง นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ และพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารองค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เพื่อช่วยพัฒนาระบบบัญชี คุณภาพของการบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ และนี่คือทักษะที่องค์กรต้องการ ดังนั้นหากคุณอยู่ในฐานะนักบัญชี สิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีทักษะและเป็นที่ต้องการในหลายๆ องค์กร

     
UploadImage

เป็นนักบัญชี
ต้องเป็นนักปรับตัวด้วย

พันตรีวีรยุทธ : สรุปแล้วนักบัญชีเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อทันต่อยุคสมัยนี้ที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอยู่สม่ำเสมอให้เป็นนิสัย และต้องเสริมความรู้ด้านงานบริหารบัญชี ทำความเข้าใจในการบริหารจัดการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราในฐานะนักบัญชีจะต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติงานแล้วนะครับ หาหนทางในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและต่อองค์กร ซึ่งทักษะที่ผมได้กล่าวมานั้นจะช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และตัวคุณเองก็จะมีโอกาสและคุณค่าต่อองค์กรเช่นเดียวกัน
 

โดย พันตรี วีรยุทธ สุขมาก
#ศิษย์เก่าบัญชีศรีปทุม