นางสาววิมลรัตน์ นักศึกษาสาขาเรือสำราญ รหัส 58

UploadImage
 
ยินดีด้วยนะคะ
คุณคือความภาคภูมิใจของเรา
ตามรุ่นพี่ไปติดๆ อีกคน ข่าวดีสำหรับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 นางสาววิมลรัตน์ นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ รหัส 58
ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในแผนก Food and Beverage
บนเรือสำราญบริษัท Genting Cruises
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม