อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

UploadImage
 
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์คนเก่ง
อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
( SPU - PSF ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับชำนาญ (Proficiency)

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #CoTH