“นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวด Viral Clip พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต

UploadImage
 
UploadImage

นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ทีม Power Bank” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์  Viral Clip ในหัวข้อ "พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต" รับเงินรางวัล 100,000 บาท จัดโดย ม.หอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม