สหกิจศึกษาโรงแรม Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside

UploadImage
 
ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป 2 สาว นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม
พิมลพรรณ สวงโท และ กนกภรณ์ไชยจรัส
ฝึกงาน โรงแรม Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside
ทั้งสองเลือกฝึกงานโรงแรมนี้ เพราะต้องการที่จะฝึกทักษะด้านภาษาให้คล่องแคล่ว
ได้ใช้ภาษาในการทำงานติดต่อสื่อสาร รวมถึงอยากเรียนรู้การทำงานแผนก FB
ตามความชอบและความถนัด สองเดือนผ่านไป พี่ๆให้ความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานในขั้นตอนต่างๆเองได้แล้วค่ะ

#สหกิจศึกษาคนโรงแรม
#สาขาการจัดการโรงแรม
#จากเด็กโรงแรมสู่คนโรงแรม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม