สหกิจศึกษาอาจารย์สาขาเรือสำราญ ออกเดินสายนิเทศงาน

UploadImage
 
อาจารย์สาขาเรือสำราญ ออกเดินสายนิเทศงานสหกิจศึกษา

อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ และ อาจารย์ณัฐกฤตา นันทสิน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกเดินสายนิเทศงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา

1. โรงแรมรามาการ์เด้น
2.โรงแรมมิราเคิล
3. โรงแรมอมารี ดอนเมือง

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม