ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

UploadImage
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
โดย นภาลัย บุญคำเมือง
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ