รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

UploadImage
 
ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่านผู้บริหารฯมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติถ่ายภาพกับนายณัฐพล นัยเนตร์ น.ศ.ชั้นปีที่3 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ ของสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.)              ดร.สรพล บูรณกูล อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนคณาจารย์ไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ด้วย เมื่อบ่ายวันที่ 19 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล
นายณัฐพล นัยเนตร์