ม.ศรีปทุม คว้าอันดับ 1 ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

UploadImage
 
UploadImage

ม.ศรีปทุม น้อมนำศาสตร์พระราชา ออมอย่างพอเพียง คว้ารางวัลอันดับ 1 ผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑  เนื่องในวันออมแห่งชาติ

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่รางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จาก นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีฯให้เกียรติมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.

UploadImage
UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม