รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ผลงาน “Platform อัจฉริยะเพื่อวินิจฉัยการสิ้นเปลืองพลังงานระบบปรับอากาศ” GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง ปีที่6

UploadImage
 
UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ทีม TIE SMART SOLUTIONS ซึ่งประกอบด้วย ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ,นายวสก วิชญ์สันต์กุล และนาย สมเกียรติ โสะหาบ อาจารย์และศิษย์เก่า วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นำผลงาน “Platform อัจฉริยะเพื่อวินิจฉัยการสิ้นเปลืองพลังงานระบบปรับอากาศ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 เข้ารับมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จากคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง ปีที่ 6 ซึ่งมีทีมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 ผลงาน ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
 
UploadImage

นายวสก วิชญ์สันต์กุล ,นายสมเกียรติ โสะหาบ และ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ศิษย์เก่าและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม