รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YES SPU Photo Contest

UploadImage
 
UploadImage

นายน็อต เจนเขตรการณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายน็อต เจนเขตรการณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม