ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

UploadImage
 
SPU   ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)”

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (ท่านรองปลัดฯ สันติ ป่าหวาย) เดินทางไป
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จัดโดย จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว
มีคุณอิทธิรัฐ สินารักษ์ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการดำเนินงาน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมศรีปทุม
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)”ให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 80 คน

ซึ่ง ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์  เป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพียงท่านเดียว
ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมยามาดายะ รีสอร์ท จังหวัดตราด

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม