"อยากเป็นนักบิน ฟังทางนี้"

การจัดการความปลอดภัยการบิน

“กลุ่มนักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot)”

อาชีพนักบินพาณิชย์ สุดยอดอาชีพในฝันตลอดกาลของเด็กๆ หลายคน เพราะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ มองดูท้องฟ้าที่สูงเหนือพื้นดินหลายกิโลเมตร ยูนิฟอร์มเท่ๆ พร้อมด้วยค่าตอบแทนที่ถือว่าดีมากเลยทีเดียว แล้วแบบนี้ใครจะไม่อยากเป็นบ้างล่ะ อาชีพในฝันจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป น้องๆ พร้อมที่จะบินตามความฝันหรือยัง?

จุดเด่นของสาขา

” เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ “

หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน ที่ไม่เพียงครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการ แต่เรายังเน้นจุดแข็งทางด้านภาษาที่สาม เพิ่มสกิลการสื่อสารให้เริ่ด จะบินไปประเทศไหนก็มั่นใจว่าพูดได้ เรียนที่ SPU นอกจากได้ความรู้ในตำราแน่นปึ้ก ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแบบเน้นๆ กับหน่วยงานมีชื่อเสียงอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เหินฟ้าติิดปีกได้อย่างภาคภูมิ!

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

กลุ่มนักบินพาณิชย์
38500
28,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • เทอมที่ 2 / 38,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

กลุ่มนักบินพาณิชย์
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

" อยากเป็นนักบินต้องทำยังไง ??? "

อาชีพนักบินพาณิชย์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่าเป็นความฝันของเด็กๆ หลายคน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ดูเท่ ดูดี และมีเกียรติ ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ และยังเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ อาชีพ หากน้องๆ คนไหนสนใจที่จะเป็นนักบิน ไม่ว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) หรือ นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License)  นอกจากด้านวิชาการต่างๆ แล้ว น้องๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

 1. เรียนสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สามารถต่อยอดเรียนนักบินได้ตั้งแต่จบปี 3 ใช้เวลาเพียง 1 ปี ได้เป็นนักบินพาณิชย์

 1. ผ่านกระบวนการตรวจร่างกายตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ International Civil Aviation Organization – ICAO
 2. มีทุนทรัพย์ เพื่อต่อยอดเรียนนักบิน

เพื่อให้ได้ใบประกอบอาชีพที่เรียกว่า ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

 1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 2. มีสุขภาพและบุคลิกดี
 3. ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
 4. สายตาต้องไม่ตาบอดสี
 5. ปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย
 6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูง
 7. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องรวดเร็ว
 8. รอบคอบ ช่างสังเกต

สามารถเข้าสู่การเป็นนักบินได้

หากนักศึกษาคนใดประสงค์ที่จะเป็นนักบินนอกจากด้านวิชาการต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบอื่นๆ ด้วย เช่น การตรวจร่างกาย  ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ซึ่งนอกจากด้านสุขภาพแล้ว ก็จะมีมาตรฐานการประเมินด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สภาพจิตใจ เพราะผู้ที่จะเป็น นักบินต้องมีสุขภาพจิตดี ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ก็มีสถาบันที่ตรวจสอบหลายแห่ง โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมจะร่วมมือและส่งนักศึกษาไปตรวจสอบต่อไป เช่น สถาบันการบินพลเรือน เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ การบินไทย ฯลฯ ซึ่งจะสามารถทำการ ทดสอบด้านต่างๆ ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ ภาษาอังกฤษที่ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบต่างๆ เช่นกัน

แต่เมื่อสามารถเข้าทำงานได้ ค่าตอบแทนก็เป็นเรื่องจูงใจมาก อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่รายได้ดีมาก จนทำให้หลายคนอยากเข้าศึกษาด้านนี้ ในการเข้าทำงาน ทั้งสายการบินต่างๆ ท่าอากาศยาน และหน่วยงานต่างๆ แม้แต่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของเรือและอากาศยานที่ประสบภัยที่ผ่านมาด้านความปลอดภัยการบินไม่มีผู้ใดเปิดสอน ทำให้การทำงานด้านนี้ที่ต้องใช้ทักษะสูงก็จะรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดแล้ว จะสามารถป้อนเข้าสู่ตลาดได้โดยตรง

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
 • (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Aviation Safety Management)
 • (อักษรย่อ) : B.Sc. (Aviation Safety Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

นักบินพาณิชย์ เรียนอะไรบ้าง???

กฎหมายการบิน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน สมรรถนะการบิน การวางแผนและการบรรทุก มนุษย์ปัจจัย อุตุนิยมวิทยา ระบบการเดินอากาศ คู่มือการปฏิบัติการบิน หลักการบินเบื้องต้น การติดต่อวิทยุภาคอากาศ ซึ่งเป็นการเรียนบินจริงตามมาตรฐานของ สำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

คณาจารย์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ลงลึกแบบมืออาชีพ เรียนรู้ด้านหลักการบินอุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน ติวเข้มภาษา เรียนจบพร้อม Certificate เลือกเส้นทางอาชีพได้ 6 Track นักบิน* นักบินอากาศยานไร้คนขับ อำนวยการบิน จราจรทางอากาศ การจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ ความปลอดภัยการคมนาคม

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200