วิทยานิพนธ์นักศึกษา

10

Quarter mile Thailand

วิทยานิพนธ์โครงการ สนามแข่งรถทางเรียบ ควอเตอร์ไมล์ ไทยแลนด์ มีความมุ่งหมายที่จะ…
pcc1

Prasat Study Center,Srisaket

      วิทยานิพนธ์โครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอมจังหวัดศรีสะเกษ มีความม…
PRE1

Amphawa learning and craft man construction center

      การส่งเสริมและอนุรักษ์ช่างพื้นถิ่นให้ดำรงอยู่ไว้ของพื้นที่ของตนเองจะเป็น…
ex 1

The Lanna Language Conservation Center of Chiangrai

      ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงรายขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาล้านน…
15

Vocational Training Center:Thai Sappaya Spa,Southern of Thailand

      ในปัจจุบันการแข่งขันและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วกลับส่งผลให้สภา…
002

Renovation The Old Custom House of Bangkok Area for Community Cultural Value

      วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการสนใจในเรื่องประเด็นทางวัฒนธรร…
2

Family Lifestyle Mall

      เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนภายในตัวเมือง  จากการเพิ่มของประชากร  การอยู่อา…
01

Creative Center @ Siamsquare

      หากมองถึงพื้นที่ Life Style ที่มีอิสระในการแสดงออกนำสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีกา…