CISR ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม

บุคลากร

 

ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม

โทร    : 0-2579-1111 ต่อ 2420

แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 2420

อีเมล์  : nattawut.us@spu.ac.th

 

 

นาย มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี

ห้วหน้าหน่วยวิจัยที่อยู่อาศัย

โทร    : 0-2579-1111 ต่อ 2420

แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 2420

อีเมล์  : montve@gmail.com