ผลงานนักศึกษา

01

The Interior Design Renovation Project of Veranda Resort & Spa

15 พ.ค. 2555

ปัจจุบันการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีบทบาทขึ้นทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจรูปแบบลักษณะการตกแต่งที่มีเสน่ห์รวม…

01

The Interior Design Renovation Project of Centre Point Langsuan Hotel

15 พ.ค. 2555

โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยหลังสวน เป็นโรงแรม 4 ดาว ตั้งอยู่ศูนย์กลางกรุงเทพ ศูนย์กลางของธุรกิจความบันเทิง และแหล่งรวมร้านค้าชั้นนำ ภาย…

4

The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion Ministry

15 พ.ค. 2555

กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกให…

04

The Interior Design of Yodpiman Market & Boutique Hotel

10 พ.ค. 2555

โครงการออกแบบภายในยอดพิมาน มาร์เก็ต แอนด์ บูติค โฮเต็ล เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาตลาดยอดพิมาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจโรงแรม…

01

The Interior Design Renovation Project of Loch Palm Golf Club

10 พ.ค. 2555

สนามกอล์ฟล็อคปาล์มกอล์ฟคลับ ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ ของจังหวัดภูเก็ตโดยมี บริษัท มาบุญครอง และ บริษัทแปลนเอ…

03

The Interior Design Propose of Kantana Institute

10 พ.ค. 2555

สถาบันกันตนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการจัดการเรีย…

THE-INT-51041560-11

The Interior Design Purpose Project of Art & Culture Pavilion

10 พ.ค. 2555

โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม  เป็นโครงการหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตพ…

pcc1

Prasat Study Center,Srisaket

21 เม.ย. 2555

      วิทยานิพนธ์โครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ปราสาทขอมจังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษา ถึงการออกแบบอาคารสาธารณะประเ…

PRE1

Amphawa learning and craft man construction center

21 เม.ย. 2555

      การส่งเสริมและอนุรักษ์ช่างพื้นถิ่นให้ดำรงอยู่ไว้ของพื้นที่ของตนเองจะเป็นการอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่นไปด้วยเนื่องจากอาคารส…

ex 1

The Lanna Language Conservation Center of Chiangrai

21 เม.ย. 2555

      ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงรายขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาล้านนาที่มีคุณค่าและแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนล้านน…